Innmelding NMF

Takk for at du ønsker å melde deg inn i Norges metallsøkerforening. Medlemskap i Norges metallsøkerforening er i utgangspunktet åpent for alle. Allikevel er det noen regler og restriksjoner som du må sette deg inn, og bekrefte at du forstår, og ikke minst følge. Dette for det at metallsøking er underlagt nasjonalt og internasjonale lover fra det offentlige. Og også for at foreningen kan drives på en forsvarlig og praktisk måte.

Under følger et sammendrag av det du må sette deg inn i. Ved så å melde deg inn aksepterer du disse betingelsene.

Jeg bekrefter herved at jeg har satt meg inn i og forstår Lov om kulturminner og lest riksantikvarens retningslinjer om privat metallsøking

Jeg bekrefter herved og forstår at jeg har satt meg inn i NMF sine retningslinjer og vedtekter

 

 

Jeg bekrefter herved at jeg forstår at man må være over 18 år for å melde deg inn i NMF. Er jeg under 18 år må jeg få en foresatt til å tegne et familiemedlemskap og vedkommende foresatt vil da være den ansvarlige for medlemskapet.

Jeg bekrefter herved at jeg forstår at for å ha et gyldig medlemskap i Norges metallsøkerforening må jeg betale en årlig kontingent. Første gang ved innmelding og deretter årlig så lenge jeg ønsker å være medlem. Kontingenten kan bli regulert for nestkommende år og er for tiden kr 300,- pr år og gir tilgang til foreningens medlemsforum og facebookside der du vil treffe likesinnede fra hele landet. Familiemedlemskap koster for tiden kr 400,- pr år. og gjelder bare for de som bor på samme adresse.

Innmelding f.o.m. 1/10 gjelder inneværende og hele neste år.

Det er viktig at du oppgir en gyldig e-mailadresse (som du sjekker jevnlig) der det står e-post på skjemaet når du melder deg inn. Det er denne adressen informasjon, passord og varsler blir sendt til fra NMF side. Vi spammer ikke og gir heller ikke adressen ut til tredjepart.

Norges metallsøkerforening har flere lokalavdelinger utover i Norge. Disse kan ha egne regler i tillegg til NMF sine. Ønsker du å søke medlemskap i en av lokalavdelingene må du først ha gyldig medlemskap i Norges metallsøkerforening.

Når du har sendt inn forespørselen om medlemskap, vil du i løpet av veldig kort tid få en bekreftelse på mail. Dersom dette ikke skjer så sjekk spam-filteret i mail-boksen din. Vi opplever noen ganger at svar og passord til forumet vårt havner der.

Medlem
Pris: 300

Familiemedlemskap
Pris: 400